Přeskočit na obsah

601. skupina speciálních sil generála Moravce

601. skupina speciálních sil generála Moravce (601. skss) je svou povahou a určením jedinou jednotkou svého druhu v rámci AČR, elitním útvarem s dlouhodobou tradicí a zkušenostmi z bojových operací. Jádro tvoří speciální střediska – bojová část a část nebojová, kterými jsou štáb a logistika. Ve struktuře AČR jako druhu vojska poskytuje exkluzivní schopnosti v celém spektru speciálních operací jako strategický nástroj schopný plnit úkoly speciálního průzkumu, ofenzivní činnosti a operací podpory a vlivu. Aktivity jsou prováděné speciálně předurčenými, organizovanými, vycvičenými a vybavenými silami za použití operačních taktik, technik a způsobů nasazení, které nejsou pro ostatní (konvenční) síly běžné.

K úkolům Speciálního průzkumu a zpravodajské činnosti (SpPz) spadá poskytování strategických informací pro následné vojenské operace či politicko-vojenská rozhodnutí. Ofenzivní činnosti (OfČ) jsou operace útočného charakteru prováděné za účelem zničení, umlčení nebo poškození cíle strategického nebo operačního významu, získat informace, materiál nebo osoby. Mezi typické úderné akce patří léčka, přepad nebo navádění přesné munice na cíl. Úkoly Podpory a vlivu (PaV) zahrnují operace širokého spektra aktivit zaměřených na podporu zájmových subjektů nebo jejich cílené ovlivňování.

Speciální operace se vyznačují vysokým stupněm fyzického i politického rizika a vyžadují vysoké nároky na přesnost, efektivitu a komplexitu využití příslušníka 601. skupiny speciálních sil. Nasazení specialistů se proto odvíjí od druhu úkolu a charakteru operace, a mohou být prováděny ve všech fázích konfliktu, tedy za války i v míru, ve všech aspektech, které zmíněné role speciálních sil představují.

601. skupina speciálních sil generála Moravce sídlí v Prostějově a jejím velitelem je plukovník gšt. Ing. Tomáš Krampla, MSS.

Znak 601. skupiny speciálních sil

Znak 601. skupiny speciálních sil

Na červeném pětiúhelníkovém štítě je položen bílý (stříbrný) padák, u jehož paty leží dva bílé (stříbrné) meče se žlutými (zlatými) jílci. Přes tyto figury je položen žlutý (zlatý), dolů směřující šíp s bílým (stříbrným) hrotem a opeřením. Znak v provedení rukávového znaku je převýšen červenou obloukovou páskou (domovenkou) se žlutým (zlatým) opisem: SPECIÁLNÍ SÍLY.

Barva štítu odkazuje na barvu baretu příslušníků speciálních sil v době vzniku znaku. Tvar štítu odkazuje na tvar rukávových štítků československých legií v Rusku, dobrovolníků, kteří s minimem zdrojů dokázali pro vlast maximum. Padák a dolů směřující šíp vyjadřují možnost vysazení ze vzduchu, šíp a zkřížené meče také symbolizují schopnost přesně a účinně zasáhnout cíl.