Přeskočit na obsah

O nás

Speciální síly AČR (SpecS AČR) jsou samostatným druhem sil Armády České republiky (AČR) v přímé podřízenosti Náčelníka Generálního štábu AČR (NGŠ AČR).

SpecS AČR jsou vojenským nástrojem k prosazování zájmů České republiky jak v míru, tak v krizi. Jedná se primárně o národní nástroj vhodný k plnění politicky citlivých úkolů nebo úkolů spojených s vysokou mírou rizika. Základní rámec použití speciálních sil je definován v důvěrném dokumentu „Použití speciálních sil a vedení speciálních operací“, schváleném usnesením vlády ze dne 5. 5. 2010.

SpecS AČR tradičně plní speciální úkoly na pomezí vojenských, zpravodajských a vojensko-policejních aktivit kombinací letálního a neletálního působení. SpecS AČR svými schopnostmi nabízí relevantní reakci na současné bezpečnostní prostředí, které je typické mocenským soupeřením pod hranicí válečného konfliktu (tzv. šedá zóna – rozmezí mezi mírem a konfliktem) a zvyšováním role nestátních aktérů (teroristické a hybridní hrozby).

Unikátnost SpecS AČR spočívá zejména ve schopnosti rychlé projekce sil nebo vlivu do oblastí obrany státu, bezpečnosti a národního zájmu, prostřednictvím globálního informačního propojení v rámci sítě speciálních sil a taktické excelence zajišťující minimalizaci vedlejších účinků a ztrát. Zároveň se vyznačují specifickou strukturou, výběrem osob a materiálu, speciálním výcvikem a schopností plnit úkoly napřímo nebo prostřednictvím další entity (proxy), včetně operací v utajeném módu. Pro podporu aliančních operací jsou SpecS AČR schopny poskytnout deklarované síly a prostředky s odpovídajícím stupněm pohotovosti a zásobami.