Kariéra

Výběrová řízení 601. skss 2020
Výběrová řízení CPSS 2020

Výběrové řízení k jednotkám speciálních sil

Základním předpokladem pro vstup k jednotkám speciálních sil je úspěšné absolvování výběrového řízení. Skládá se z testu fyzické zdatnosti a posouzení psychologického profilu uchazeče.

Centrum podpory speciálních sil jako jediná jednotka SpecS provádí nábor i z řad civilních uchazečů.

Kategorie a délka trvání výběrových řízení

Kategorie Délka trvání výběrového řízení
Kategorie A 601. skss 7 dnů
Kategorie A CPSS 5 dnů pro VZP, 2 dny pro civilní uchazeče
Kategorie B 2 dny
Kategorie AZ 601. skss 1 den

Podmínky pro přijetí k jednotkám speciálních sil

ŘeSpecS CPSS 601. skss AZ 601. skss
zdravotní klasifikace „A“
(předpoklad pro „schopen jako výsadkář“)
trestní bezúhonnost
předpoklad ke splnění podmínek přístupu k utajovaným informacím
dle požadavků stanovených pro jednotlivá služební místa
úspěšné splnění výběrového řízení
VZP s dvouletou praxí, případně VZP, který se připravuje k výkonu služby studiem na vysoké škole civilní uchazeči,
VZP bez požadované minimální délky praxe
VZP s dvouletou praxí, případně VZP, který se připravuje k výkonu služby studiem na vysoké škole příslušník zálohy OS ČR s minimálně dvouletou praxí jako příslušník AZ nebo VZP
minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem minimální úplné střední odborné vzdělání s maturitou
(výjimka pouze u některých služebních míst u zabezpečovacích jednotek)
minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Přihlašovací formulář k 601. skss (včetně AZ) zašlete na adresu personalni@601skss.cz.

Přihlašovací formulář k CPSS pro VZP nebo civilní uchazeče zašlete na adresu cpss_personnel@army.cz.

Přihlašovací formulář k ŘeSpecS zašlete na adresu respecs_personalni@respecs.cz.

Skladba výběrového řízení

Testy fyzické zdatnosti

Společné pro všechny jednotky speciálních sil. Uchazeč musí v každé disciplíně dosáhnout minimální stanovený výkon uvedený v tabulce. Pro 601. skss je současně podmínkou dosáhnout minimálního součtu bodů, uvedených v bodových tabulkách pro mužeženy, ze všech disciplín:

Disciplíny se hodnotí bodováním dosažených výsledků, které se sčítají.

Bez úspěšného splnění testů fyzické zdatnosti uchazeč dále nepokračuje ve výběrovém řízení a je mu ihned ukončeno.

Muži - minimální stanovený výkon

Disciplína Věk Kategorie B
ŘeSpecS, CPSS
Kategorie B
601. skss
Kategorie A
601. skss
Kategorie A
CPSS
Kategorie AZ
601. skss
Shyb na hrazdě
(nadhmatem)
do 30 let 6 10 15 10 6
31 - 35 let 5 9 5
36 - 40 let 5 8 5
41 - 45 let 4 7 4
46 let a starší 3 6 3
Klik-vzpor
(po dobu 30 s)
do 30 let 28 27 32 28 27
31 - 35 let 27 25 25
36 - 40 let 24 23 23
41 - 45 let 22 21 21
46 let a starší 19 19 19
Sed-leh
(po dobu 1 min)
do 30 let 46 45 52 46 45
31 - 35 let 45 43 43
36 - 40 let 40 40 40
41 - 45 let 39 37 37
46 let a starší 34 32 32
Běh
(po dobu 12 min)
do 30 let 2800 m 2600 m 3000 m 2800 m 2400 m
31 - 35 let 2700 m 2300 m
36 - 40 let 2600 m 2200 m
41 - 45 let 2500 m 2000 m
46 let a starší 2300 m 1800 m
Plavání (300 m) všichni uplavat uplavat do 6:30 min do 7:00 min neprovádí se

Ženy - minimální stanovený výkon

Disciplína Věk Kategorie B
ŘeSpecS, CPSS
Kategorie B
601. skss
Kategorie A
601. skss
Kategorie A
CPSS
Kategorie AZ
601. skss
Vis na hrazdě
(podhmatem)
do 25 let 0:30 min 0:30 min nevisí
15 shybů
nadhmatem
a 32 kliků
nevisí
10 shybů
nadhmatem
a 28 kliků
0:05 min
26 - 30 let 0:28 min 0:28 min 0:05 min
31 - 35 let 0:22 min 0:22 min 0:03 min
36 - 40 let 0:14 min 0:14 min 0:03 min
41 let a starší 0:10 min 0:10 min 0:02 min
Sed-leh
(po dobu 1 min)
do 25 let 40 35 52 46 35
26 - 30 let 33 30 30
31 - 35 let 30 26 26
36 - 40 let 25 22 22
41 let a starší 22 20 20
Běh
(po dobu 12 min)
do 25 let 2300 m 2400 m 3000 m 2800 m 2000 m
26 - 30 let 2200 m 1900 m
31 - 35 let 2100 m 1800 m
36 - 40 let 2000 m 1700 m
41 let a starší 1900 m 1600 m
Plavání (300 m) všichni uplavat uplavat do 6:30 min do 7:00 min neprovádí se

Psychologická diagnostika

Prostřednictvím psychodiagnostických metod se zjišťují rozumové, výkonové a osobnostní charakteristiky uchazečů.

Absolvováním základního výběru je pro kategorie B a AZ výběrové řízení ukončeno.

Uchazeči kategorie A, tedy o službu u bojových součástí, postupují do rozšířeného výběru, který probíhá ve vojenském výcvikovém prostoru (VVP). Tento je charakterizován vysokou náročností a je koncipován jako komplexní zaměstnání v terénu, které umožní prověřit fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, morální a osobnostní kvality uchazečů v extrémních podmínkách.

Opakování výběrového řízení

Opakování výběrového řízení je povoleno nejdříve za 3 měsíce. Uchazeč může opakovat výběrové řízení ke SpecS pouze 3 krát.

Spolupracujeme