Přeskočit na obsah

Centrum podpory speciálních sil plukovníka Josefa Černoty

Centrum podpory speciálních sil plukovníka Josefa Černoty (CPSS) je nejmladším útvarem speciálních sil. Jeho hlavní prvky tvoří Rota bojové podpory (RBP) a Středisko informační a zpravodajské podpory (StIZP). Úkolem centra je podpora všech hlavních činností Speciálních sil AČR (speciální průzkum a zpravodajská činnost, ofenzivní činnosti, operace podpory a vlivu) při vedení speciálních operací.

Rota bojové podpory je určena primárně k poskytování přímé a nepřímé palebné podpory na vozidlech i člunech, provádění vnějšího zajištění, zabezpečení QRF (Quick Reaction Force), ochranu předsunutých základen a kriticky významných míst v operacích speciálních sil. Dále může plnit úkoly průzkumného a ofenzivního charakteru.

Středisko informační a zpravodajské podpory má schopnost plánování a vedení psychologických operací a perspektivně i pokročilé expertní schopnosti samostatného zpravodajského zabezpečení pro operace SpecS AČR jak v míru, tak systémem vzdálené podpory či přímou podporu v operacích SpecS AČR při plnění bojových úkolů.

Centrum podpory speciálních sil plukovníka Josefa Černoty sídlí v Olomouci a jeho velitelem je podplukovník Mgr. Pavel Habuda.

Znak Centra podpory speciálních sil

Znak Centra podpory speciálních sil

Znak Centra podpory speciálních sil je tvořen zeleným štítem ve tvaru rukávového hodnostního štítku československých legií v Rusku, dobrovolníků, kteří s minimem zdrojů dokázali pro vlast maximum. Tento štítek je převýšen obloukovitou páskou (domovenkou) se zlatým (žlutým) nápisem SPECIÁLNÍ SÍLY.

Štít i páska jsou lemovány černou linkou, které symbolizují důstojnost, statečnost, odhodlání a čest. Na štítě, který svojí zelenou barvou vyobrazuje barvu baretu našich vojáků za druhé světové války, je položen stříbrný (bílý) padák, vyjadřující jeden z hlavních symbolů výsadkového vojska, spolehlivost a aeromobilitu. Na padák jsou položeny jednotlivé atributy – dýka Fairbairn-Sykes, vytvořená v období druhé světové války pro potřeby výsadkových a úderných jednotek britské armády. Touto dýkou byli vyzbrojeni i naši parašutisté, vysazení do okupované vlasti. Dále dva zalomené blesky rudý a zlatý (žlutý), symbolizující informace, tekoucí dovnitř i ven, odkazující na komponent psychologických a informačních operací, a minometná hlaveň, která odkazuje na prvek palebné podpory.