Jak se přihlásit k výběrovému řízení

Před podáním přihlášky k testovací fázi se důkladně seznamte se vstupními podmínkamiobsahem výběrového řízení.

Nabízené pozice

U speciálních sil aktuálně nabízíme volné pozice:

601. skss + CPSS
  • Operátor bojových jednotek
  • Štábní pozice
  • Zabezpečovací pozice (mimo jiné se zaměřením na mechaniky, IT specialisty, spojaře, kuchaře a řidiče)
  • Příslušník aktivních záloh
ŘeSpecS MO
  • Štábní pozice

V případě 601. skss lze na zabezpečovací pozice uplatnit výjimku ze vstupních podmínek, kdy není nutné splnit požadovanou dvouletou služební praxi. Po úspěšném absolvování výběrového řízení pak uchazeč nastupuje k danému organizačnímu celku speciálních sil.

Termíny výběrových řízení

Testovací fáze
Speciální síly kategorie A + B + AZ
Únor 5.–6. února 2024 7.–8. února 2024
Duben 15.–16. dubna 2024
Červen 5.–6. června 2024
Září 2.–3. září 2024
Říjen 7.–8. října 2024
Listopad 4.–5. listopadu 2024
Mimořádné termíny testovacích fází
AZ CPSS bojová část
Květen 13.–14. května 2024
Zátěžové fáze
601. skss kategorie A CPSS kategorie A
Březen 25.–28. března 2024
Květen 20.–26. května 2024
Září 16.–22. září 2024

Upozornění

Kategorie A + B + AZ
  • Termín testovací fáze výběrového řízení bude uchazeči přidělen.
Kategorie A
  • K termínu zátěžové fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v testovací fázi.

Výsledky testovací fáze jsou oznámeny zpravidla do 2–3 týdnů po jejím ukončení.

Kontakty na personální oddělení

Voják z povolání

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky].
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám. Informace potřebné k nastoupení zátěžové fáze výběrového řízení budou součástí druhého zvacího dopisu.

Civilní uchazeč

Následující kroky jsou platné také pro příslušníky ozbrojených složek ostatních resortů.

Předkroky pro CPSS

0-1
Kontaktujte rekrutační pracoviště a sdělte zde svůj zájem sloužit u speciálních sil.
0-2
Řiďte se pokyny rekrutačního pracoviště.
0-3
Vyčkejte na informační e‑mail s dalšími pokyny.

Všechny organizační celky speciálních sil

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky].
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování základního výběru budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči sepíšou na rekrutačním středisku kontrakt ke speciálním silám a nastoupí základní kurz přípravy ve Vyškově.

Příslušník aktivní zálohy

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám.