Jak se přihlásit k výběrovému řízení

Před podáním přihlášky k testovací fázi se důkladně seznamte se vstupními podmínkamiobsahem výběrového řízení.

Termíny výběrových řízení

Testovací fáze
Speciální síly kategorie A + B + AZ
Únor 13.–14. února 2023 15.–16. února 2023
Duben 17.–18. dubna 2023
Květen 15.–16. května 2023
Červen 5.–6. června 2023
Září 4.–5. září 2023
Říjen 9.–10. října 2023
Listopad 6.–7. listopadu 2023
Zátěžové fáze
601. skss kategorie A CPSS kategorie A
Březen 27.–31. března 2023
Květen 22.–28. května 2023
Červen 12.–16. června 2023
Září 18.–24. září 2023
Testovací fáze – Den 3
Speciální síly kategorie B + AZ
Květen 4. května 2023
Září 14. září 2023
Listopad 23. listopadu 2023

Upozornění

Kategorie A
  • K termínu zátěžové fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v testovací fázi.
Kategorie B + AZ
  • Ke dni 3 testovací fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v prvních dvou dnech.

Výsledky testovací fáze jsou oznámeny zpravidla do 2–3 týdnů po jejím ukončení.

Kontakty na personální oddělení

Voják z povolání

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky] nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám. Informace potřebné k nastoupení zátěžové fáze výběrového řízení budou součástí druhého zvacího dopisu.

Civilní uchazeč

Následující kroky jsou platné také pro příslušníky ozbrojených složek ostatních resortů.

Předkroky pro CPSS

0-1
Kontaktujte rekrutační pracoviště a sdělte zde svůj zájem sloužit u speciálních sil.
0-2
Řiďte se pokyny rekrutačního pracoviště.
0-3
Vyčkejte na informační e‑mail s dalšími pokyny.

Všechny organizační celky speciálních sil

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky] nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování základního výběru budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči sepíšou na rekrutačním středisku kontrakt ke speciálním silám a nastoupí základní kurz přípravy ve Vyškově.

Příslušník aktivní zálohy

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám.