Jak se přihlásit k výběrovému řízení

Před podáním přihlášky k testovací fázi se důkladně seznamte se vstupními podmínkamiobsahem výběrového řízení.

Termíny výběrových řízení

Testovací fáze
Speciální síly
kategorie A + B
Únor 1.–2. února 2021
3.–4. února 2021
Březen 1.–2. března 2021
uzavřeno
3.–4. března 2021
uzavřeno
Duben 12.–13. dubna 2021
obsazeno
Květen 10.–11. května 2021
obsazeno
Červen 14.–15. června 2021
obsazeno
Říjen 11.–12. října 2021:
kategorie B (601. skss) obsazena
13.–14. října 2021:
kategorie B obsazena
Listopad 1.–2. listopadu 2021:
kategorie B (CPSS) obsazena
3.–4. listopadu 2021
Zátěžové fáze
601. skss
kategorie A
CPSS
kategorie A
Březen 22.–25. března 2021
Duben 19.–25. dubna 2021
Červen 21.–24. června 2021
Září 20.–26. září 2021 13.–16. září 2021
Testovací fáze – Den 3
Speciální síly
kategorie B
Duben 27. dubna 2021
Září 30. září 2021

Upozornění

K obsazeným termínům výběrových řízení se můžete hlásit jako náhradníci.

Kategorie A
  • K termínu zátěžové fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v testovací fázi.
Kategorie B
  • Ke dni 3 testovací fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v prvních dvou dnech.

Výsledky testovací fáze jsou oznámeny zpravidla do 2–3 týdnů po jejím ukončení.

Kontakty na personální oddělení

Voják z povolání

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky] nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám. Informace potřebné k nastoupení zátěžové fáze výběrového řízení budou součástí druhého zvacího dopisu.

Civilní uchazeč

Následující kroky jsou platné také pro příslušníky ozbrojených složek ostatních resortů.

Předkroky pro CPSS

0-1
Kontaktujte rekrutační pracoviště [kariera.army.cz] a sdělte zde svůj zájem sloužit u speciálních sil.
0-2
Řiďte se pokyny rekrutačního pracoviště.
0-3
Vyčkejte na informační e‑mail s dalšími pokyny.

Všechny organizační celky speciálních sil

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky] nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování základního výběru budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči sepíšou na rekrutačním středisku kontrakt ke speciálním silám a nastoupí základní kurz přípravy ve Vyškově.

Příslušník aktivní zálohy

V případě zájmu o službu u aktivní zálohy speciálních sil kontaktujte personální orgán konkrétního organizačního celku.

Spolupracujeme