Jak se přihlásit k výběrovému řízení

Před podáním přihlášky k testovací fázi se důkladně seznamte se vstupními podmínkamiobsahem výběrového řízení.

Termíny výběrových řízení

Testovací fáze
Speciální síly
kategorie A + B + AZ
Únor 14.–15. února 2022
Březen 7.–8. března 2022
Duben 11.–12. dubna 2022
Květen 9.–10. května 2022
Červen 6.–7. června 2022
Září 5.–6. září 2022
Říjen 10.–11. října 2022
Listopad 7.–8. listopadu 2022
Zátěžové fáze
601. skss
kategorie A
CPSS
kategorie A
Březen 21.–25. března 2022
Květen 16.–22. května 2022
Září 12.–18. září 2022 12.–16. září 2022
Testovací fáze – Den 3
Speciální síly
kategorie B + AZ
Duben 21. dubna 2022
Červen 27. června 2022
Listopad 28. listopadu 2022

Upozornění

Kategorie A
  • K termínu zátěžové fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v testovací fázi.
Kategorie B + AZ
  • Ke dni 3 testovací fáze budete pozváni na základě úspěšnosti v prvních dvou dnech.

Výsledky testovací fáze jsou oznámeny zpravidla do 2–3 týdnů po jejím ukončení.

Kontakty na personální oddělení

Voják z povolání

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky] nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám. Informace potřebné k nastoupení zátěžové fáze výběrového řízení budou součástí druhého zvacího dopisu.

Civilní uchazeč

Následující kroky jsou platné také pro příslušníky ozbrojených složek ostatních resortů.

Předkroky pro CPSS

0-1
Kontaktujte rekrutační pracoviště [kariera.army.cz] a sdělte zde svůj zájem sloužit u speciálních sil.
0-2
Řiďte se pokyny rekrutačního pracoviště.
0-3
Vyčkejte na informační e‑mail s dalšími pokyny.

Všechny organizační celky speciálních sil

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz [pro všechny organizační celky] nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování základního výběru budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči sepíšou na rekrutačním středisku kontrakt ke speciálním silám a nastoupí základní kurz přípravy ve Vyškově.

Příslušník aktivní zálohy

1
Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář e‑mailem na adresu personalni601skss@army.cz nejpozději 4 týdny před požadovaným termínem.
2
Následně obdržíte pozvánku k výběrovému řízení. Držte se instrukcí uvedených ve zvacím dopisu.
3
Po absolvování testovací fáze výběrového řízení budete informován o výsledku. Úspěšní uchazeči budou pozváni k dokončení procesu výběrového řízení ke speciálním silám.
Spolupracujeme