Nadační fond speciálních sil generála Moravce

Nadační fond speciálních sil generála Moravce

Účelem nadačního fondu je především:

Zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních úrazů s trvalými následky (zaměstnancům speciálních sil a osobám působícím v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a pomoci jim k opětovnému začlenění do společnosti.

Zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým (po zaměstnancích speciálních sil a po osobách působících v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci jim udržet si přiměřenou kvalitu života.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Nadačního fondu speciálních sil.