Přeskočit na obsah

Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany

Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany (ŘeSpecS MO) je organizační celek v rámci Generálního štábu AČR, přímo podřízený Náčelníkovi Generálního štábu AČR (NGŠ AČR). Primárním úkolem je velení a řízení Speciálních sil AČR (SpecS AČR). Odpovídá v součinnosti s Velitelstvím pro operace za koordinaci plánování, řízení a zabezpečení speciálních operací, nebo na základě rozhodnutí NGŠ AČR velí a řídí speciální operace. Dále v rozsahu své působnosti odpovídá za výstavbu a rozvoj speciálních sil, stanovení zásad a norem pro bojovou přípravu, bojové použití a výcvik jednotek speciálních sil včetně aktivních záloh. Odpovídá za řízení programu udržení a rozvoje schopností SpecS AČR, včetně realizace akvizičního procesu. Odborně řídí personální a logistické zabezpečení speciálních sil a zabezpečení komunikačními a informačními systémy.

V neposlední řadě zastupuje Ministerstvo obrany ČR v doktrinálních výborech a pracovních skupinách NATO a Evropské unie pro oblast speciálních sil.

Mimo národní organizační strukturu mají SpecS AČR své stálé zástupce v mezinárodním štábu na Allied Special Operations Forces Command (SOFCOM) a United States Special Operations Command (USSOCOM). To umožnuje ŘeSpecS MO sdílet nejaktuálnější informace, podílet se na plánování a řízení koaličních operací speciálních sil a také na systému vzdělávání formou školení, kurzů a poradenství.

Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany sídlí v Praze a jeho ředitelem je brigádní generál Ing. Miroslav Hofírek, MSc.

Znak Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany

Znak Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany

Znak Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany je tvořen černým štítem ve tvaru rukávového hodnostního štítku československých legií v Rusku, dobrovolníků, kteří s minimem zdrojů dokázali pro vlast maximum. Tento štítek je převýšen obloukovitou páskou (domovenkou) se zlatým (žlutým) nápisem SPECIÁLNÍ SÍLY.

Štít i páska jsou lemovány rudou linkou, která odkazuje na barvu baretu příslušníků speciálních sil v době vzniku znaku. Černá barva symbolizuje důstojnost, statečnost, odhodlání a čest. Na štítě znaku je položen stříbrný (bílý) padák vyjadřující jeden z hlavních symbolů výsadkového vojska, spolehlivost a aeromobilitu speciálních sil. Na padák jsou položeny jednotlivé atributy – středoevropský meč, symbolizující statečnost, zlatý (žlutý) šíp hrotem dolů symbolizující schopnost přesně a účinně zasáhnout cíl. Dále dva zalomené blesky rudý a zlatý (žlutý), symbolizující informace, tekoucí dovnitř i ven, které odkazují na komponent psychologických a informačních operací.